LỰA CHỌN DUY NHẤT


Mẹ vẫn ngại ,con lấy chồng là Lính ,
Đời sẽ luôn nặng trĩu những âu lo ,
Đường chiến chinh , lắm biến động khó dò ,
Vùng lửa đạn , pháo cày , tài nào tránh !
*
Mẹ thường bảo :
- “ Cơn mưa rồi sẽ tạnh ,
Bình minh nào , cũng sẽ lắng vào đêm ,
Trăng sẽ lên , dù rơi rụng bên thềm ,
Mặt trời lặn , qua đêm , ngày trở lại …
Như con biết :
- tuyến đầu , nơi biên ải ,
Xa gia đình , đời lính chiến phong sương ,
Bước chân đi , trãi rộng khắp mọi miền …
Thời binh biến , mấy ai còn trở lại ! “
*
- Nhưng Mẹ hỡi , cho dù con ái ngại ,
“ Không như chàng “ ai gìn giữ non sông ?
Những chàng trai anh dũng vẫn một lòng ,
Yêu Tổ Quốc , chung tay , vì lý tưởng !
*
Tuổi thanh xuân , rụng dần - từ muôn hướng ,
Vành khăn Sô , nếu phải chít ngang đầu ,
Con cam đành , vì có tránh được đâu !
Khi vận nước điêu linh , làm sao nở !
*
Cũng đôi lúc , thực lòng con lo sợ ,
Nhưng Mẹ ơi !
- chàng vốn dĩ anh hùng ,
Chọn một người đi giữa chốn ba quân ,
Con hãnh diện - khi chàng - trong ÁO LÍNH !

Thùy-Liên