Thu xưa

Gió lay , gợi nhớ Thu nào ,
Bao nhiêu xác lá , lao xao sân trường ,
Ngọt ngào thoáng chút tơ vương ,
Đường xưa ngập lối , ngát say hương Lài ,
Bên trường , bên bạn , bên thầy ,
Ngày ngày đến lớp , chẳng hoài âu lo ,
Thơ ngây cái thuở học trò ,
Thương sao những buổi hẹn hò dưới trăng ...
*
Trăng Thu , toả sáng đêm Rằm ,
Chuỗi ngày tuyệt diệu , xa xăm mất rồi !

Thùy Liên ( lttl )