Merry Christmas & Happy New Year

Bấm Vào Link Này để xem hình " Trang Ảnh THNBT "
>>Giới Thiệu Bộ Sựu Tập Y Phục Việt Nam Qua Các Thời Kỳ - Hoàng Thị Qúy Hồng nk 1972 - 1979 phụ trách cùng các CHSNBT<<

Còn Chút Dư Hương Đêm Hội Ngộ 2010
Reunion In Cupertino Gallery by Cựu HSNBT NK 1970 - 1977