Viên Đạn Đồng Đen
ca sĩ trình bày Ý Lan

 

 

 

     
 

Bấm Vào Link Video Của Thế Hệ Thứ Hai - Nhảy Dù Cố Gắng Đại Tá Lương Xuân Việt