Trang Thơ Nguyễn Thị Kim Cúc - cựu học sinh NBT NK 1965-1971