Trang Thơ Hoàng Quốc Bảo - cựu học sinh NBT NK 1958-1962

   
   

 

Nhớ em Đà-Lạt

Dốc núi cheo leo, lắm hố chông,
Dăm cô sơn nữ bước, vun trồng.
Chân mây, nương rẫy vang hoà lạc,
Ngọn gió biên thuỳ lộng chiến công.
Hồn nước xác xơ tình cốt nhục,
Chí trai nung nấu nợ tang bồng.
Pleimrong chiều, nhớ về Đà-Lạt,
Mơ nắm tay em trong pháo bông.

Đà-Lạt nghìn trùng cách núi sông,
Hoa muôn mầu rực rở trên đồng,
Gạc nai, bờ suối say hương thủy,
Cánh én, sườn đồi đắm phấn thông.
Sương bạc bản làng giăng dáng hạc,
Khói lam sóc thượng lượn thân rồng.
Trăng gầy soi bóng hồ Than Thở,
Áo tím, thu vàng, mãi ngóng trông.

Anh nhớ em nhiều, em biết không ?
Nhớ đôi môi thắm sắc tơ hồng.
Mượt mà dòng tóc trôi phù phiếm,
Se sắt vòng tay đón viễn vông.
Quyến rũ mắt huyền vương mộng ấm,
Thơ ngây má đỏ toả mơ nồng.
Nhớ sao là nhớ, nụ hôn cuối !
Bên thác Prenn hiền, trong gió đông.


Hoàng-Quốc-Bảo
Viết tại trại Biệt-Ðộng-Quân Biên-Phòng
Pleimrong, ngày 20 tháng 3 năm 1971.